Skip to Content

شکوفه های بهاری در شهر فرهاد گرد

 

شهر فرهاد گرد در بخش مرکزی شهرستان فریمان قرار گرفته است . فاصله شهر فرهاد گرد با مشهد 65 کیلومتر و باشهر فریمان 15 کیلومتر می باشد . موقعیت جغرافیایی آن از 28 دقیقه و 59 درجه تا 34 دقیقه و 60 درجه طول شرقی و 26 دقیقه 35 درجه تا 59 دقیقه 35 درجه عرض شمالی واقع شده است. شهر فرهاد گرد دارای آب و هوای نسبتا معتدل میباشد . بنابراین اطلاعات بدست آمده از وضع اقلیمی شهر حد اکثر دمای هوا در ایام تابستان بین (35 – 31 ) درجه سانتیگرادو حداقل دمادر این فصل بین (20 -16) درجه سانتیگراد میباشد. حداکثر دمای هوا در فصل زمستان بین (15 – 9) درجه سانتی گراد و حداقل دمای هوا در این فصل بین (3-1)درجه سانتی گراداست .بیشترین میزان بارندگی در این شهر در ا سفند ماه برابر 1/26 میلیمتر و کمترین میزان بارندگی روزانه در تابستان برابر صفر میلی متر می باشد . بیشترین میزان رطوبت نسبی در این شهر در دی ماه به 93 درصد و کمترین میزان رطوبت نسبی در تیر و مرداد به 47 و 45 درصد می رسد . در خصوص جهت و سرعت وزش باد در این منطقه باید گفت که در ماه های ژانویه تا مارس جهت غالب شمال غربی با متوسط سرعت وزش (7/8 – 6) متر بر ثانیه , در ماه آوریل و می جهت غالب به سمت جنوب با سرعت (4/6 – 2/5) متر بر ثانیه , درماههای ژوئن تا اوت جهت غالب به سمت شرق با متوسط 4/9 – 9 متر بر ثانیه و از سپتامبر تا دسامبر نیز جهت غالب به سمت جنوب با سرعت (9/5 – 5 ) متر بر ثانیه است . خصوصیات جمعیتی بنا بر آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن (1385) جمعیت شهر فرهاد گرد برابر 6620 نفر و با فرض نرخ رشد 3 درصد (بر اساس مذاکرات صورت گرفته با کارفرمای محترم ) در سال 1386 معادل 6818 نفر در قالب 1663 خانوار می باشد. قومیت این شهر فارس می باشد که به زبان فارسی با لهجه محلی (اطراف مشهد) تکلم می کنند . همه اهالی این شهر مسلمان شیعه مذهب هستند. بیشترین تراکم جمعیت در محله فرهاد گرد می باشد . که حدود3/62 درصد کل جمعیت شهر در این محله متمرکز شده است.

(عکاس: رضا خفتان پناه)