Skip to Content

ضرورت اجرای طرح جامعه ایمن برای کاهش هزینه های حوادث

معادل هفت درصد از تولید ناخالص ملی، صرف هزینه های حوادث می شود که با اجرای طرح جامعه ایمن در نواحی شهری، این میزان کاهش خواهد یافت.

ضرورت اجرای طرح جامعه ایمن برای کاهش هزینه های حوادثبه گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد؛ مدیرعامل انجمن جامعه ایمن در حاشیه همایش تخصصی مبانی جامعه ایمن گفت: پارسال 16 هزار و 584 نفر بر اثر حوادث و سوانح در کشور جان باختند و 314 هزار مصدوم نیز در مراکز درمانی درمان شدند.
جواد نوفرستی افزود: اگر با مشارکت مردم در 10 سال آینده حوادث ترافیکی کشور 50 درصد کاهش یابد 2ونیم درصد به رشد اقتصادی کشور کمک می شود.
وی گفت: کاهش حوادث و سوانح علاوه بر کمک به رشد اقتصادی کشور، از میزان پیامدهای ناخوشایند اجتماعی و روانی جامعه نیز می کاهد.
شهرستان 320 هزار نفری سبزوار در فاصله 230 کیلومتری غرب مشهد قرار دارد.