Skip to Content

ضرورت تقویت زیرساخت های جذب گردشگر سلامت در کشور

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: با اخذ گواهینامه های بین المللی،بهبود کیفیت تجهیزات پزشکی و شناسایی انگیزه گردشگران سلامت از سفر به کشورمان، میتوان به تقویت زیر ساخت های این صنعت نو ظهور کمک کرد.

ضرورت تقویت زیرساخت های جذب گردشگر سلامت در کشور

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد،دکتر مدوق در نخستین روز همایش کشوری گردشگری سلامت و تجهیزات پزشکی با ابراز خرسندی از روند روبه رشد جذب گردشگر سلامت در کشور افزود:ایران در افق سال 1400باید یکی از قطب های گردشگری سلامت باشد و این مهم جز با کسب الزامات و تلاش زیاد میسر نمی شود.

وی گردشگری سلامت را صنعتی نو ظهور و متکی به منابع انسانی خواند و ادامه داد:در کشورهای در حال توسعه به دلیل پایین بودن هزینه های درمانی نگاه ویژه ای به گردشگری سلامت وجود دارد و به دلیل اتکا به منابع انسانی توان رقابتی ایران در این زمینه افزایش می یابد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت:بهبود کیفیت تجهیزات پزشکی،کاهش هزینه های درمانی و تعرفه گذاری در حوزه بین اللملی یکی از اهداف مهم و غیر قابل انکار در حوزه جذب گردشگری سلامت در کشور است.

دکتر مدوق بابیان اینکه در برنامه چهارم توسعه،بیش از 30درصد درآمد مراکز درمانی بایداز طریق جذب گردشگر سلامت باشد افزود: این در حالیست که کیفیت مطلوب را تاحدی داریم ولی خدمات درمانی کافی نیست.

وی با اشاره به اینکه هر 6 نفر گردشگر سلامت باعث ایجاد یک شغل ثابت در کشور میشود،درآمد حاصل از گردشگر سلامت را 3 برابر گردشگرعادی عنوان کرد.

معاون درمان دانشگاه علوم مزشکی مشهد ادامه داد:علی رغم پتانسیل بالای کشور در حوزه گردشگری سلامت و باتوجه به اینکه از نظر پتانسیل گردشگری عمومی نیز 17 رتبه بالاتر از ترکیه هستیم، متاسفانه ترکیه با دارا بودن 50 مرکز دارای JCi قطب گردشگری منطقه محسوب می شود.

وی با اشاره به تاسیس دفتر گردشگری سلامت در کشور در سال 2010 غفلت از صنعت گردشگری سلامت را مورد انتقاد قرار داد و ادامه داد: در سال 2015 بیش از ده میلیون دلار درآمد حاصل از گردشگر سلامت در منطقه داشتیم که بیش از 80 درصد این رقم از آن کشورهای تایلند،هند،سنگاپور بوده است.

دکتر مدوق ،ضعف در بازاریابی گردشگر سلامت را یکی مشکلات موجود در این حوزه خواند و ادامه داد:بازاریابی در این صنعت نه سیستماتیک است و نه علمی علاوه بر این کاستی هایی نیز در ارائه خدمات توریستی و برخی مشکلات در سیستم خدمات درمانی وجود دارد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: آیین نامه ها و بخش نامه های این حوزه نمودی ندارندو از مجاری قانونی سرچشمه نمی گیرند.

وی کاهش اصطکاک ها، اخذ استانداردهای بین المللی،توسعه شرکت های جذب گردشگر سلامت و سازمان های واسطه را یکی از راه های موفقیت در این صنعت برشمرد.