رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

طرح‌های هفته دولت در خراسان رضوی - محتوای خبر

 

 

متن خبر

طرح‌های هفته دولت در خراسان رضوی

همزمان با هفته دولت مرکز جامع سلامت شماره ۲ و سالن ورزشی ۱۲ بهمن مشهد و چندین طرح عمرانی، خدماتی و درمانی در شهرستان‌های خراسان رضوی به بهره برداری رسید.

بخش اول مشهد:

همزمان با هفته دولت مرکز جامع سلامت شماره ۲ و سالن ورزشی ۱۲بهمن مشهد و چندین طرح عمرانی، خدماتی و درمانی در شهرستان‌های خراسان رضوی به بهره برداری رسید.

بخش دوم درگز:


همزمان با هفته دولت مرکز جامع سلامت شماره ۲ و سالن ورزشی ۱۲بهمن مشهد و چندین طرح عمرانی، خدماتی و درمانی در شهرستان‌های خراسان رضوی به بهره برداری رسید.

بخش سوم فریمان :