سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین | جمعه، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

طرح مردمی سازی و عادلانه سازی یارانه ها - نمایشگر اشاره

 

 

طرح مردمی سازی و عادلانه سازی یارانه ها

این برنامه اشاره با ساختار گفتگو و رویکرد اطلاع رسانی تحلیلی باموضوع طرح مردمی سازی و عادلانه سازی توزیع یارانه ها با حضور آقای رجبی سازمان صنعت معدن تجارت استان و آقای مدنی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان به موضوع یارانه ها که به توزیع و تقسیم عادلانه یارانه و برخورداری دهک و قشرهای نیازمند تر به میزان بیشتر و تخصیص یارانه به همه اقلام با توجه به تورم و قیمت ها تدبیر شده و به موضوع اعلام قیمت ها و نظارت بر گرانفروشی ها و کمک مردم برای پیشگیری از تخلفات و کمک های تعزیرات و مسئولان نظارتی بر گران فروشی و کم فروشی ها در حوزه اقلام آرد و نان و سایر اقلام که هیچ نگرانی بابت کم بودن اقلام نیست و به میزان کافی تامین است و با برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا مشکلاتی پیش خواهد آمد و به موضوع و معضل احتکار و نگه داری اقلام در انبارها که اگر کسی در سامانه ها میزان موجودی انبار را ثبت نکند انبار کشف و به دلیل تخلف در نظام حکومتی برخورد خواهد شد و در گفتگوی تلفنی با آقای رحمانی خبرنگار مردمی راجع به مشکلات و اعتراض مردم به گرانی ها و نظارت های سازمانی گفتگو شد و این برنامه را استثنا آقای رهبر اجرا کرد.


دانلود