رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

طرح پیشرس کردن انگور در خلیل آباد - محتوای خبر

 

 

متن خبر

طرح پیشرس کردن انگور در خلیل آباد

برای نخستین بار در کشو، طرح پیشرس کردن انگور یاقوتی در خلیل آباد انجام شد.