عباس خان سالار اشجع

عباس خان سالار اشجع  از سران طوايف تيموري و پدر دكتر تيمور  كلالي ،طبيب وزارت فرهنگ .وي در 14 مرداد 1300 ه.ش / ائل ذي حجه 1339 ه.ق به حكومت گناباد و خواف برگزيده شد .
در زمان حكومت قوام السلطنه در خراسان  و قيام محمد تقي خان پسيان طايفه تيموري ، دو تيره بودند . يك گروه از شوكت السلطنه كلالي حمايت  ميكردند . او چون داماد شجاع الملك هزاره بود  در رديف هزاره ها  قرار گرفته  بود و عليه كلنل محمد تقي خان پسيان  در برابر  اردوي كاوه به فرماندهي ماژور عليرضا خان شمشير ، صف آرايي كرده بود . در مقابل دسته حاج عباس خان سالار اشجع ، از مخالفان  سرسخت شجاع الملك هزاره بود ند . سالار در زمان حكومت قوام السلطنه حاكم سرخس بود . د همين زمان كه انقلاب  روسيه  روي داد وي از اوضاع   آشفته روس  استفاده كرد و بدون  اطلاع  و دستور  مقامات  ما فوق  به مرز  روسيه  حمله نمود  و سرخس روس را به تصرف  در آورد  و به طرف  تاشكند حركت كرد و پس از آن قوام السلطنه  را آگاه ساخت . كنسول انگليس قوام السلطنه  را وادار كرد  تا سالار  اشجع را به ايران بازگرداند و قوام  با پيك ويژه اي وي را به سرخس ايران بازگرداند . قابل ذكر است بين شوكت الملك علم و سالار  اشجع مكاتبات زيادي در خصوص قيام كلنل پسيان صورت گرفته است . امير شوكت الملك علم در خلال اين نامه نگاري ها تلاش ميكرد  كه با وساطت آيت الله زاده خراساني  و حاج حسين آقا ملك، پسيان را از قيام منصرف سازد .