Skip to Content

عبدالبصیر احمدي


 

 
فرزند عبدالعزیز و دنباله رو آواز خواني پدر است. در جشنواره های مختلفی شرکت کرد و در چندین جشنواره به عنوان خواننده برتر انتخاب شد.از آنجمله عنوان خواننده برتر محلی در جشنواره ترنم وحدت مرکز موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما است.
عید نوروز
و فرزند میهن یادگاری است از صدای نوجوان عبدالبصیر.