Skip to Content

عملیات اجرایی تعریض جاده سبزوار- ششتمد با مشارکت مردم آغاز شد

عملیات اجرایی تعریض جاده سبزوار- ششتمد با مشارکت مردم آغاز شد

عملیات اجرایی تعریض محور سبزوار- ششتمد عصر روز جمعه با مشارکت مردم ، اعضای شورای اسلامی، شهردار ششتمد و راه و شهرسازی سبزوار آغاز شد.

حسن عابدی پور رئیس اداره راه و شهرسازی سبزوار طول این محور را 18 کیلومتر و عرض فعلی را 5/5 متر اعلام کرد و گفت: این مسیر 18 کیلومتری در حال حاضر فرعی بوده و تعریض خواهد شد.

شهردار ششتمد نیز به خبرنگار ایرنا گفت: مردم خیر و نیکوکار ششتمد امروز شعار مدیریت جهادی را اجرایی کردند.

'حمیدرضا داورزنی' افزود: در سال 'اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی' با حرکت جهادگونه و با نظر مساعد اداره راه و شهرسازی سبزوار عملیات اجرایی پروژه تعریض بخشی از محور ششتمد ـ سبزوار آغاز شد.

وی ادامه داد: توسط خیرین راهساز با حضور 50 دستگاه کامیون کمپرسی و ادوات و ماشین آلات راهسازی و با توان و پتانسیل مردمی و محلی نسبت به تعریض محور ششتمد ـ سبزوار اقدام خواهیم کرد.

شهر ششتمد در حدود 30 کیلومتری جنوب سبزوار قرار دارد.