Skip to Content

فراز و نشیب‌های مختلف هیچگاه سبب قطع روابط ایران و افغانستان نشده است

فراز و نشیب‌های مختلف هیچگاه سبب قطع روابط ایران و افغانستان نشده است

 سرکنسول جمهوری اسلامی افغانستان در مشهد گفت: هرچند روابط دو کشور ایران و افغانستان همواره دچار فراز و نشیب‌هایی بوده اما هیچگاه به طور کامل قطع نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین صدیقی ظهر چهارشنبه در نشست بررسی روابط ایران و افغانستان در دانشگاه بیرجند اظهارکرد: ایران به عنوان کشور دوست، همسایه و مشترک فرهنگی و اجتماعی برای افغانستان حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه افغانستان به بازار پنجم ایران تبدیل شده است، افزود: تعاملات تجاری و اقتصادی دو کشور سبب شده تا افغانستان به بازار پنجم ایران تبدیل شود که در این راستا بازارچه میل ۸۸ در آینده در توسعه روابط نقش ارزنده‌ای دارد.

صدیقی با بیان اینکه با پایه‌گذاری نظام کنونی در این کشور روابط بین دو کشور در عالی‌ترین مرتبه خود قرار دارد، بیان کرد: هرچند روابط دو کشور ایران و افغانستان همواره دچار فراز و نشیب‌هایی بوده اما هیچگاه به طور کامل قطع نشده است.

افغانسان برای ایجاد زیربناهای جدید به کشورهای دوست و همسایه نیازمند است

سرکنسول جمهوری اسلامی افغانستان در مشهد تصریح کرد: افغانستان کشوری در حال جنگ بوده و با توجه به اینکه تمام زیربناهای خود را از دست داده لذا برای ایجاد این زیربناها به کشورهای دوست و همسایه نیازمند است.

صدیقی افزود: هرچند این کشور از مناطق کوهستانی و سرشار از سفره‌های زیر زمینی برخوردار بوده اما تهاجم‌های چند دهه اخیر سبب شده تا نتوان به درستی از آنها بهره بگیریم.

وی در این نشست بر مبارزه مشترک علیه گروه‌های افراطی و وحشت‌افکن در منطقه، سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی و ایجاد اشتغال برای کارگران، مبارزه مشترک با تولید و قاچاق مواد مخدر و توجه به آموزش و پرورش برای نسل مهاجر افغانستان تاکید کرد.