Skip to Content

فرمانداران جديد دو شهرستان خراسان رضوي منصوب شدند

فرمانداران جديد دو شهرستان خراسان رضوي منصوب شدند

فرماندار شهرستانهای سرخس و چناران منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی ، وزیر کشور در حکمی محمد پرویزیان را به سمت فرمانداری شهرستان چناران و حسین سنجرانی را به سمت فرمانداری شهرستان سرخس منصوب کرد.