رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

فرهنگ بسیجی ،عامل توسعه خدمت برای برقراری نظم و امنیت در جامعه - محتوای خبر

 

 

متن خبر

فرهنگ بسیجی ،عامل توسعه خدمت برای برقراری نظم و امنیت در جامعه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،مرکز خراسان رضوی،فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی در این مراسم گفت:زنده نگهداشتنفرهنگ بسیجی ،عامل توسعه خدمت برای برقراری نظم و امنیت در جامعهفرهنگ بسیجی و جهادی ،بستر توسعه خدمت برای برقراری نظم و امنیت در جامعه اسلامی است.

سردار کریمی افزود: باید با یک عزم عمومی و مشارکت و تقویت احساس مسئولیت همگانی به دغدغه‌های مردم رسیدگی کنیم.

او تصریح کرد: با گسترش همکاری سپاه و ناجا در مشهد خواهیم توانست الگوی خدمت به مردم و انقلاب اسلامی ،در این خطه از بهشت باشیم.

فرمانده سپاه امام رضا علیه السّلام نیزدر این مراسم گفت: باید اقدامات امنیتی , فرهنگی و اجتماعی در همکاری پلیس و بسیج برای توسعه امنیت به خصوص تامین و برقراری امنیت در حاشیه شهر توسعه یابد.

سردار نظری افزود: افزایش ظرفیت های حضور مردمی در برنامه ریزیهای تعاملی و مشارکتی برای تولید و برقراری نظم و امنیت بسیار ضروری است.