بازگشت به صفحه کامل

فرکانس هاي پخش صدا

شبکه های اف ام شهرهای خراسان رضوی
  موج (مگاهرتز)
مشهد 94
فریمان 94
سبزوار 95
جوین 95
جغتای 95
خوشاب 95
نیشابور 94.5
فیروزه 94.5
سرخس 94
تربت حیدریه 93.7
زاوه 93.7
مه ولات 93.7
کلات نادر 95
خواف 94.5
قوچان 95
گناباد 94
بجستان 94
رشتخوار 94
باخرز 93.7
خلیل آباد 94
کاشمر 94
درگز 94
چناران 94