Skip to Content

فعاليت 20دفتر خدمات گردشگري سلامت در مشهد

20دفتر خدمات مسافرتی در مشهد مجاز به فعالیت در حوزه گردشگری سلامت هستند.به گزارش خبرگزاری صداوسیما،رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی خراسان رضوی امروز گفت: 10 درصد دفاتر خدماتی مسافرتی در زمینه ورود گردشگران خارجی به صورت کلی فعالیت دارند که بیش از نیمی از آنها به صورت تخصصی و با مجوز در زمینه ورود گردشگران سلامت فعالیت می کنند.

محمد سعید ولی زاده با اشاره به توان و ظرفیت مشهد در ارائه خدمات به گردشگران سلامت به صورت خاص گفت: سایر دفاتر خدمات مسافرتی که شرایط لازم برای فعالیت در این عرصه را کسب کنند نیز می توانند آمادگی خود را اعلام نمایند.

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی خراسان رضوی افزود: هم اکنون 350 دفتر خدمات مسافرتی در این استان دارای مجوز و فعال هستند.

او گفت: بیش از 57 درصد از این تعداد و معادل 200 دفتر در حوزه مشهد فعالیت دارند.

دفاتر خدمات مسافرتی به ازای ورود هر گردشگر سلامت 140 دلار و به ازای ورود هر گردشگر زیارت 30 دلار جایزه دریافت می کنند که علت این تفاوت به خاطر درآمد زایی و اشتغالزایی گردشگری سلامت برای کشور است.