رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

قائم مقام رسانه ملی: بسيجيان بايد به عنوان روشن كننده مسير و آگاه كننده مردم ،فريب ها را از جامعه بزدايند. - محتوای خبر