Skip to Content

كاهش 41 درصدي روان‌آب‌ها

كاهش 41 درصدي روان‌آب‌ها

روان‌آب‌های کشور تا پایان آبان امسال‌ درمقایسه با متوسط درازمدت 41 درصد کاهش یافته است.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، روان‌آب‌های سطحی کشور از ابتدای سال آبی جاری (مهر93) تا پایان آبان با کاهش جزیی درمقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته، به سه میلیارد و 423 میلیون مترمکعب رسیده است.
جریان‌های سطحی در پایان آبان‌ امسال رتبه چهل و دوم را در 46 سال گذشته به‌خود اختصاص داده است.
کل روان‌آب‌های سطحی در دوره مشابه بلندمدت پنج میلیارد و 984 میلیون مترمکعب بوده است.
همچنین جریان‌های سطحی در پایان آبان امسال در حوضه‌های دریای خزر، خلیج فارس، دریاچه ارومیه، مرکزی، هامون و سرخس به‌ترتیب 672 میلیون مترمکعب، یک میلیارد و 911 میلیون مترمکعب، 169 میلیون مترمکعب، 527 میلیون مترمکعب، 25 میلیون مترمکعب و 118 میلیون مترمکعب ثبت شده است.
روان‌آب‌های کشور در آبان امسال درمقایسه با متوسط درازمدت در تمامی حوضه‌های آبریز کاهشی بوده است، به‌طوری‌که در حوضه‌های دریای خزر، خلیج فارس، دریاچه ارومیه، مرکزی، هامون و سرخس به‌ترتیب 50، 36، 39، 32، 71 و 60 درصد کاهش یافته است.
جریان‌های سطحی کشور درمقایسه با آبان‌ سال گذشته در حوضه‌آبریز خزر 13 درصد و خلیج فارس و مرکزی شش درصد افزایش یافته اما در حوضه ارومیه 41 درصد و در هامون و سرخس 42 درصد کاهش یافته است.