Skip to Content

لزوم احیای قناتهای خراسان رضوی

15 درصد قنات های خراسان رضوی به علت شرایط جوی خشک شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در بازدید از چاههای بحرانی شهر بردسکن گفت : در استان خراسان رضوی 6 هزار و 700 رشته قنات وجود دارد که از این تعداد 15 درصد آن به علت شرایط آب و هوایی ،‌ خشک یا با کاهش ذخیره آب مواجه شده اند .

 
مهندس محمد ابراهیم بهبودی با بیان این که برای لایروبی و احیای هر کیلومتر قنات 50 میلیون تومان اعتبار نیاز است افزود: استان خراسان رضوی جزو استان هایی است که در کشور بیشترین قنات ها را دارد .
 
او گفت : قنات همیشه نیاز به اعتبار دارد و با اجرای کارهای آبخیزداری می توان در حوضه های آبریز ، قنات ها را احیا کرد.
 
بهبودی از آب منطقه ای خواست از صدور هر گونه مجوز حفر چاه جلوگیری کند زیرا مجوزهای صادر شده در گذشته باعث شده به منابع آبی قنات ها خسارتهایی وارد شود.