حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۲۹ تیر ۱۳۹۷

لزوم پرهیز از بودجه‌های عمومی برای فعالیتهای تبلیغاتی - محتوای خبر

 

 

متن خبر

لزوم پرهیز از بودجه‌های عمومی برای فعالیتهای تبلیغاتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، به نقل از سخنگوی ستاد انتخابات خراسان رضوی، در بخشی از این اطلاعیه آمده است: لزوم پرهیز ازبودجه های عمومی برای فعالیتهای تبلیغاتیمؤسسات رسانه ای برخوردار از بودجه عمومی، از انجام ِهرگونه فعالیت تبلیغاتی، به سود یا علیه نامزدها ،منع شده اند. ِ

امیر پور مهدی افزود: همچنین رسانه های برخوردار از منابع عمومی باید امکانات خود را به صورت برابر در اختیار نامزدها قرار دهند.

روز به روز، به روز سرنوشت ساز 29 اردیبهشت،نزدیکتر می شویم.