رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

لغو حکم شهرداران پروازی خراسان رضوی - محتوای خبر

 

 

متن خبر

لغو حکم شهرداران پروازی خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی امروز در جلسه شورای سازمان همیاری شهرداریهای لغو حکم شهرداران پروازی خراسان رضویخراسان رضوی  تاکید کرد: ما اصطلاحی به نام شهردارپروازی در خراسان رضوی نداریم و شهرداران جدید بایدحتما در حوزه مسئولیت خود ساکن باشند در غیر این صورت حکم آنها لغو می شود.

علیرضا رشیدیان افزود: حکم  29  نفر از  73 شهردار خراسان رضوی تاکنون صادر شده است.

او با تشکر از تلاشهای شهرداران پیشین در استان گفت: سازمان همیاری شهرداریها و همه مدیران و مسئولان اجرایی و فرهنگی خراسان رضوی باید از شهرداران جدید بطور همه جانبه حمایت کنند.

رشیدیان تاکید کرد: بی شک توازن منطقه ای و عدالت در ارائه خدمات، بهره گیری از ظرفیتهای اقتصادی شهرها و توسعه شهرداریها بدون توجه به منابع درآمدی، جلوگیری از توسعه حاشیه نشینی در شهرها, توجه به مبلمان و زیبا سازی شهری و احیای بافت های تاریخی  برای جذب گردشگران داخلی و خارجی ممکن نیست.

رشیدیان با بیان اینکه بزرگ نشدن شهرها و حفظ سکنه روستاها از مهمترین سیاستهای جمهوری اسلامی ایران است، گفت: شهرداران باید با انتقال تسهیلات و رفاه شهری به روستاها نقش مهمی در مهاجرت معکوس شهر نشین ها به مناطق روستایی استان داشته باشند.