لیست برندگان مسابقه مسیر طلایی _ شش ماهه اول سال 1394 _ سری اول

لیست برندگان مسابقه مسیر طلایی _ شش ماهه اول سال 1394 _ سری اول

 

ردیف

شماره همراه

مشخصات

مبلغ (ریال)

توضیحات

1

0915…6923

مهدی موسوی

900000

 

2

0936..4152

مریم قنبری

2000000

 

3

0915…3263

عذرا کمالی

1500000

 

4

0915…1505

محمد مهدی کهدویی

1500000

 

5

0935…4637

امیرهوشنگ روح بخش

1500000

 

6

0938…7539

سودابه امیدی

1500000