لیست برندگان مسابقه مسیر طلایی _ شش ماهه اول سال 1394 _ سری دوم

 

لیست برندگان مسابقه مسیر طلایی _ شش ماهه اول سال 1394 _ سری دوم

 

ردیف

شماره همراه

مشخصات

مبلغ (ریال)

توضیحات

1

0915…1505

مژده کهدویی

1500000

 

2

0915…5397

عاطفه مصدق زاده

600000

 

3

0937…7743

نازگل نیکوئی

2000000

 

4

0915…0182

عبدالحمید  قادری

1000000

 

5

0915…0245

طوبی مومنی فر

900000

 

6

0910…8492

فاطمه اسماعیلی

500000