رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

ماه طاهر ، برنامه ویژه افطار ماه مبارک رمضان - گزارش تصویری - محتوای خبر

 

 

متن خبر

ماه طاهر ، برنامه ویژه افطار ماه مبارک رمضان - گزارش تصویری

ماه طاهر ، برنامه ویژه افطار ماه مبارک رمضان - گزارش تصویری

عکاس: محسن رحیمی عنبران