Skip to Content

مثل عقیق

برنامه ترکیبی « مثل عقیق » در 200 قسمت 10 دقیقه ای در شبکه استانی سیمای خراسان رضوی تهیه شده است.
این مجموعه به بررسی سجایای اخلاقی در سیره شهدا و رزمندگان اسلام میپردازد.. هر قسمت یا هر چند قسمت به موضوعی اجتماعی، مذهبی و اقتصادی نیز اختصاص دارد.
گزارش روز نیز در زمینه همان موضوع تهیه و به نحو مناسبی مقدمه ورود به بحث خواهد شد. به طور مثال ارتباط شهدا با والدین، فرزندان و همسر موضوع یک یا چندین برنامه است..
عوامل برنامه « مثل عقیق » عبارتند از: کارگردان: رضا سالار؛ تصویربردار: محمد قربانی؛ صدابردار: محسن طیبی؛ دستیارتهیه: عباس غلامپور؛ منشی صحنه: نجمه رستمی؛ تهیه کننده: محمد عبداللهی.