Skip to Content

محسني اژه اي: اجراي احکام اعدام چند شرور در مشهد ،‌ بندرعباس و قم

محسني اژه اي: اجراي احکام اعدام چند شرور در مشهد ،‌ بندرعباس و قم

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در روزها و هفته های اخیر حکم اعدام چند شرور در مشهد ، بندرعباس و قم اجرا شد.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری گفت: با کسانی که آرامش و امنیت جامعه را بر هم می زنند برخورد شدید خواهیم کرد و این موضوع جزو اولویت های قوه قضائیه است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: در همین ارتباط در روزها و هفته های اخیر فردی در مشهد اعدام شد که مرتکب سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف شده بود.
وی گفت: موردی دیگر هم در بندر عباس داشتیم که به جرم اخلال علیه امنیت ، تجاوز به عنف ، سرقت مسلحانه و سرقت به آزار اعدام شد.
محسنی اژه ای افزود: موردی هم در قم به قصاص نفس محکوم شده بود که وی شرارت هم داشت و اخیراً‌ اعدام شد.
وی گفت: مورد اخیری که در قم اعدام شد مربوط به همان نزاعی بود که صورت گرفت و وقتی یکی از مصدومان به بیمارستان اعزام شد طرف دعوا ، آن مصدوم را در بیمارستان به قتل رساند و چون صاحبان دم تقاضای قصاص داشتند این حکم در قم اجرا شد.
وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه با آدم رباها ، متجاوزان به عنف و بر هم زنندگان امنیت بدون هیچ اغماضی برخورد خواهد کرد گفت: در همین ارتباط کسانی که در امر مواد مخدر فعالیت می کنند هم خود و هم خانواده شان بیش از اینها مراقب باشند.
وی افزود: توصیه ام در این باره به خصوص به افرادی است که سابقه داشته اند و یکبار هم مشمول رأفت اسلامی قرار گرفته و به طور مشروط آزاد شده اند و اینها اگر مجدد با مافیای مواد مخدر ارتباط پیدا کنند و مرتکب جرمی شوند مجازاتشان سنگین و حتی اعدام خواهد بود.
وی گفت: در همین خصوص با تلاش نیروی انتظامی و سیستمهای اطلاعاتی موفق شده ایم به عوامل اصلی مواد مخدر دسترسی پیدا کنیم و اگر در گذشته افراد بسیار زیادی در خصوص مواد مخدر دستگیر می شدند اما اکنون چون به عوامل اصلی دسترسی پیدا کرده ایم با اینکه میزان مواد کشف شده بیشتر است اما نفرات دستگیر شده حدود 52 تا 53 نفر هستند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته این موضوع از یک جهت مایه تأسف است چرا که موادی که در کشور همسایه تولید و برای ترانزیت و مصرف داخلی وارد ایران می شود زیاد است و باید کاری کرد این مواد داخل کشور نشود که یکی از راههای آن تقویت هرچه بیشتر مرزهاست.
وی گفت: اما از یک جهت مایه خوشحالیست که نیروهای ما توانسته اند با اقدامات منظم اطلاعاتی ، قضائی و انتظامی به عناصر اصلی دسترسی پیدا کنند.