محمدرضا خياباني تنها

محمدرضا خياباني تنها ، متولد 1/12/ 1345،  داراي مدرك كارشناسي حسابداري ميباشد، وي  از سال 1377 فعاليت خود را با  صدا و سيماي خراسان رضوي در عرصه نويسندگي و كارگرداني آغاز كرده است .

فعاليت هاي وي در 10 سال اخير به شرح زير است  :

1381 –  مستند واوت  بخش ويژه جشنواره دهم توليدات مراكز

1381-  اولين جشنواره بين المللي فيلم هاي ورزشي ، مستند باغبان باشي

1381-  فيلم برتر پنجمين گرد همايي برنامه سازان ورزشي –  مستند

1382 –  فيلم برتر  دومين جشنواره بين المللي فيلم ها  (ورزشي آسيا . اقيانوسيه )

1382 -  بخش  مسابقه  جشنواره  دومين  جشنواره فيلم هاي مستند  يادگار – مستند داوت

1382 –  بخش بم   دوازدهمين  جشنواره  توليدات مراكز  ، كليپ آواي بم

1382 –  بخش مسابقه  دومين  جشنواره كارگردانان جوان  - مستند داوت

1382-  بخش آييني دومين  جشنواره  فيلم ها   مستند  يادگار –  مستند ديسا گوذران  

1383 –  تقدير دومين  جشنواره  بين المللي فيلم كوتاه  اصفهان – كليپ آواي بم

1383 –  بخش مسابقه سومسن جشنواره بين المللي  فيلم مستند  يادگار –  كليپ خشت هاي داغدار

1383 –  فيلم دوم جشنواره نماز ، معنويت  و ورزش ،مستند ميدان الي

1383  –  فيلم برتر  جشنواره  سكانس غم ،پلان اميد ، كليپ آواي بم

1384 –  لوح تقدير جشنواره نماز سازمان ، مستند ميدان اصلي

1385 –  لوح تقدير بخش نگاه ويژه پنجمين جشنواره فيلم ها ( ورزشي – مستند گاه ورزش )

1386 –  فيلم دوم جشنواره  فيلم هاي  ورزشي   مستند سيد موسي حسيني

1386 –  لوح افتخار  جشنواره ميلان – ايتاليا     مستند موسي حسيني

1391 ساخت مجموعه دوپينگ

1392 – ساخت مجموعه مستند نام ها و ياد ها (تاريخچه ورزشي خراسان )

1393 – ساخت مجموعه مستند باد – آب – خاك كيميا ي مهجور