Skip to Content

مدیران ارشد معاونت فنی سازمان در خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای خراسان رضوی قائم مقام امور فناوری و رسانه های نوین سازمان در جلسه شورای معاونان مرکز شرکت کرد.

در این نشست در خصوص تکمیل پوشش دیجیتال استان با توجه به انجام مناقصه های خرید فرستنده ها تا پایان سال 95 و تکمیل پوشش دیجیتال به بیش از 95% جمعیت استان بحث و تبادل نظر شد.

 همچنین در خصوص بازسازی و جایگزین کردن تجهیزات جدید به جای امکانات و تجهیزات فرسوده استودیوهای تولید و پخش و بهبود وضعیت ساختمان ها و تأسیسات مرکز قول مساعد و همکاری داده شد.

گفتنی است آقای مهندس بلوک آذری قائم مقام امور فناوری و رسانه های نوین به همراه تنی چند از مدیران ارشد معاونت فنی از بخش های مختلف مرکز شامل: استودیوهای تولیدی و پخش صدا، سیما، خبر و برون مرزی و ساختمان رضوان و سوله ورزشی نیز بازدید به عمل آوردند.