رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

مدیرکل مرکز: توسعه روستایی و کشاورزی اساس امنیت پایدار غذایی و نخستین سنگ بنای اقتصاد مقاومتی است. - محتوای خبر

 

 

متن خبر

مدیرکل مرکز: توسعه روستایی و کشاورزی اساس امنیت پایدار غذایی و نخستین سنگ بنای اقتصاد مقاومتی است.

سازمان تعاون روستایی استان و صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.

تفاهم نامه همکاری سازمان تعاون روستایی استان و صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی امروز در سازمان تعاون روستایی امضا شد. مدیرکل صداوسیمای مرکز خراسان رضوی  گفت: توسعه روستایی و کشاورزی اساس امنیت پایدار غذایی و نخستین سنگ بنای اقتصاد مقاومتی است. 
  محسن نصرپور با توجه به تاکیدات موکد مقام معظم رهبری در خصوص توسعه تعاون و اقتصاد، افزود: رسانه ملی می تواند در حوزه هم افزایی با سازمان تعاون روستایی در توانمندسازی تعاونیها ، چه از طریق برنامه های رادیویی و تلویزیونی و چه از طریق رادیوهای برونمرزی مرکز خراسان رضوی همکاری نظام مند داشته باشند.
 نصرپور در ادامه بر تعامل صداوسیما و سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی تاکید کرد و تصریح کرد:  تعامل صداوسیما و سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی در اطلاع رسانی و روشنگری رسانه ای می تواند منجر به توسعه مراکز عرضه مستقیم و حذف واسطه بین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و مصرف کنندگان با رویکرد تعاملی برد ــ برد شود. صداوسیما میتواند در راستای ایجاد «امید» و «نشاط» در جامعه و بالاخص جامعه روستایی از برنامه هایی که در این حوزه مانند بسیاری از جشنواره ها که اجرا می شود، حمایت کند. 
  مدیرکل صداوسیمای مرکز خراسان رضوی اضافه کرد: هرچقدر تعاونی های روستایی فعال شوند و در راستای اشتغال پایدار و حمایت ااز مشاغل خانگی و مشاغل روستایی برنامه داشته باشند، باعث ماندگاری «روستا» خواهد شد. که این باعث می شود علاوه بر جلوگیری از مهاجرت، مهاجرت معکوس شکل بگیرد.
  محسن اسفندیاری مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی نیز با تاکید بر نقش موثر و سازنده صداوسیما خواستار تعامل سازنده تری با صداوسیمای مرکز خراسان رضوی شد.
  در این جلسه معاونین مرکز خراسان رضوی و مدیران عامل اتحادیه های تعاون روستایی استان به همفکری، هم اندیشی و هم افزایی با یکدیگر پرداختند.