رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

مراسم افتتاح رسمی رادیو زیارت و پروژه های فنی صدا و سیمای خراسان رضوی به روایت تصویر - محتوای خبر

 

 

متن خبر

مراسم افتتاح رسمی رادیو زیارت و پروژه های فنی صدا و سیمای خراسان رضوی به روایت تصویر

مراسم افتتاح رسمی رادیو زیارت و پروژه های فنی صدا و سیمای خراسان رضوی به روایت تصویر

عکاس: محسن رحیمی عنبران