Skip to Content

مرضیه رحیمی

با مرضیه رحیمی هنرمند صدای استانی خراسان رضوی بیشتر آشنا شوید

مرضیه رحیمی
 

12 سال است که گزارشگر برنامه های مختلف رادیو است . برنامه های اجتماعی خانوادگی مذهبی و اقتصادی اما خودش بیشتر تمایل دارد که در حوزه اجتماعی فعالیت کند این گزارشگر جوان کار خود را از سال 79 در حوزه سیما اغاز کرده و با وجود فعالیت های متفاوت در سیما به دنبال صداهای ناشنیده و تاثیر گذار مسیر رادیو را برای کسب تجربه های بهتر انتخاب کرده است رحیمی در گزارشگری عاشق نوآوری و خلاقیت است  او گزارش را تک بعدی نمیبیند و آن را به عنوان یک برنامه تولیدی مستقل می شناسد از همین رو  مستند های گزارشی زیادی با موضوعات بومی و هویتی خراسان ساخته است.

کسب مقام دوم جشنواره هنر در کشور با موضوع   پرداختن به یک هنرمند نابینا .....