Skip to Content

مرکز بهداشتی درمانی شهرجدید گلبهار بهره برداری شد

مرکز بهداشتی درمانی شهرجدید گلبهار بهره برداری شد

مدیریت فنی و اجرایی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی از بهره برداری مرکز بهداشتی درمانی شهرجدید گلبهار خبر داد.

 

این اداره کل روز یکشنبه به نقل از 'ابراهیم صنیعی' گزارش داد ساخت این مرکز در مساحت دو هزار مترمربع با زیربنای 525 مترمربع و چهار میلیارد ریال هزینه در بر داشت.

وی گفت: مرکز بهداشتی درمانی شهرجدید گلبهار دارای بخشهای اورژانس، جراحی سرپایی، پرستاری، پزشک عمومی و دندانپزشک عمومی است و به زودی تخصصهای داخلی، زنان و کودکان و داروخانه نیز بر آنها افزوده خواهد شد.

او افزود: وزارت راه و شهرسازی با تمهیدات انجام شده در نظر دارد با ایجاد و ساخت مراکز درمانی و بهداشتی میزان سرانه را برخورداری شهروندان از این بخش را در شهرها و روستاها ارتقا دهد.

وی گفت: مرکز بهذاشتی و درمانی شهرجدید گلبهار جهت بهره برداری، به دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان ارائه کننده خدمات بهداشتی و درمانی در سطح استان خراسان رضوی تحویل داده شد.

شهرجدید گلبهار که برای جمعیت 200 هزار نفر و قابل توسعه تا 400 هزار نفر اجرا شده با وسعت چهار هزار هکتار در 35 کیلومتری شمال غربی مشهد در امتداد جاده مشهد - قوچان واقع است.

ایجاد این شهرجدید در چارچوب سیاست ایجاد مراکز اقماری اسکان جمعیت برای شهرهای بزرگ به منظور کنترل توسعه پیوسته این شهرها، هدایت اسکان جمعیت در محدوده اطراف آنها و جلوگیری از نابودی زمینهای کشاورزی اطراف شهرها و اسکان بی رویه جمعیت، سال 1372 به عنوان نخستین مصوبه 'طرح جامع شهرهای جدید' به تصویب شورای عالی شهرسازی ایران رسید.