Skip to Content

مسابقات دو و میدانی دانش آموزان سراسر کشور در نیشابور اعلام شد

نتایج روز اول مسابقات دو و میدانی جشنواره فرهنگی ورزشی دانش آموزان سراسر کشور در نیشابور اعلام شد.


به گزارش خبرنگار مهر، در رشته دو سرعت در ماده 100 متر پویا جعفری از همدان، علی جهان تاب از خراسان شمالی و فرشید گلسار از هرمزگان به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

بنا بر این گزارش در ماده 400 متر نیز مقام های اول تا سوم به ترتیب به علی سلیمانی از خراسان رضوی، علیرضا امیدی از فارس و میلاد ترابی از خراسان رضوی اختصاص یافت.

در رشته دو نیمه استقامت و در ماده یک هزار 500 متر دانش آموزان محسن کرمی از سمنان، فرهاد فراهانی از همدان و یاسین شکیبا از سیستان و بلوچستان به ترتیب مقام های اول تا سوم را بدست آوردند.

در رشته پرش طول نیز امید اکبرزاده از خراسان شمالی، محمد فتاحی از کرمانشاه و محمدرضا هژبر روشن از البرز موفق شدند رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دهند.

در پرتاب وزنه نیز مقام های اول تا سوم این رشته به دانش آموزان علیرضا شهداد نژاد از کرمان، پویا جعفری از همدان و امیر حسین درویشی از اصفهان اختصاص یافت.

 

 

Authors: خبرگزاری مــهر