رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

مسابقه طراحی معماری در تربت حیدریه - محتوای خبر

 

 

متن خبر

مسابقه طراحی معماری در تربت حیدریه

مسابقه طراحی معماری با حضور دانشجویان دانشکده های فنی و حرفه ای استانهای خراسان در تربت حیدریه برگزارشد دانشجویان 60 طرح را برای این مسابقه ارسال کردند که درپایان 10 اثر برتر شناخته شد.