Skip to Content

مسابقه عکس

مسابقه عکس

مسابقه عکاسی بوی بهار

لازم است شرایط و ضوابط زیر برای شرکت در این مسابقه لحاظ شود:

1- عکس ها باید با وبایل و یا دوربین عکاسی گرفته شود. (عکس اینترنتی و یا طراحی شده قابل قبول نمی باشد)

2- عکسهای سلفی (خود انداز) نیز قابل پذیرش می باشد. به شرط اینکه همراه با جاذبه و یا منظره جذاب باشد.

3- تعداد عکسها حداقل 4 عکس و ضریبی از 4 باشد. (تعداد 4، 8، 12، و ...)

4- بهتر است فرمت عکسها به صورت jpg fhan.

5- الزامی است تمامی عکسها در یک فایل فشرده (zip) ارسال شود.

6- از فایل های ارسالی شما در سایت صدا و سیمای خراسان رضوی و سایت negahmedia.ir استفاده خواهد شد.

7- شیوه ارسال آثار https://telegram.me/KHZ_IRIB

8- مهلت ارسال آثار تا 15 فروردین 1395 می باشد.