رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

مسابقه همپا تا حرم/ نصب پیام رسان سروش برای ارسال آثار به شبکه استانی خراسان رضوی - محتوای خبر

 

 

متن خبر

مسابقه همپا تا حرم/ نصب پیام رسان سروش برای ارسال آثار به شبکه استانی خراسان رضوی

مسابقه همپا تا حرم/ برای ارسال آثار به شبکه استانی خراسان رضوی پیام رسان سروش را نصب کنید.

شما میتوانید پس از نصب پیام رسان سروش از سایت این پیام رسان و یا کافه بازار، بر روی آدرس ذیل در همین جا و یا گوگل کلیک کنید و برای ارسال آثار وارد صفحه شبکه استانی خراسان رضوی شوید.