رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

مستند " بازه جغرق" در سیمای مرکز خراسان رضوی در دست تولید - محتوای خبر

 

 

متن خبر

مستند " بازه جغرق" در سیمای مرکز خراسان رضوی در دست تولید

مستند " بازه جغرق" با موضوع میوه "توت" در سیمای مرکز خراسان رضوی در دست تولید است.

 

  یکی از میوه های بسیار خوشمزه در فصل بهار توت است که در کشور ما به وفور وجود دارد .

توت  میوه ای آبدار ، ریز ، شیرین ، و لذیذ است .
درخت توت  ، بزرگ تنومند و دارای برگهای پهن است که در تغذیه کرمهای ابریشم مورد استفاده قرار می گیرد.

طبيعت توت  ، گرم و تر است.


استان خراسان رضوی به واسطه آب و هوایی خود، مستعد پرورش و رشد انواع درخت توت است. به همین دلیل تولید سیمای مرکز خراسان رضوی اقدام به تهیه و تولید مستندی در خصوص این درخت و محصول آن می پردازد.

این مستند تلویزیونی به مدت 30 دقیقه به جنبه های مختلف کاشت ، پرورش، انواع، فراورده ها، خواص و جنبه های اقتصادی درخت توت و میوه آن می پردازد.

تهیه کننده و کارگردان این مستند تلویزیونی آقای حسن خطائیان می باشد.