بازگشت به صفحه کامل

مستند نگاهی دیگر - خاستگاه انقلاب

مستند نگاهی دیگر - خاستگاه انقلاب


نگاهی دیگر - خاستگاه انقلاب - حوزه علمیه نواب پیشرو در حرکتهای انقلابی در شرق کشور

بدون شک حوزه های علمیه ، نقشی بی بدیل در پیروزی انقلاب اسلامی و استمرار آن داشته اند. 

این امر از طریق تربیت روحانیون برجسته، روشنگری هدایت مردم ، تبیین اصول و ارزشهای اسلامی و... محقق شده است. یکی از این مراکز که در به ثمر رسیدن انقلاب نقش بارز و برجسته ای داشته، مدرسه علمیه نواب است.

تهیه کننده :سید شجاع مرتضوی

محقق :سعید خو محمدی

تصویربردار: غلامرضا زوزنی

تدوین گر: مصطفی شیروانی

گوینده: داوود فیوزی