بازگشت به صفحه کامل

مستند نگاهی دیگر - روزهای خونین - نهم و دهم دی ماه 57

مستند نگاهی دیگر - روزهای خونین - نهم و دهم دی ماه 57


مستند نگاهی دیگر - روزهای خونین - نهم و دهم دی ماه 57

نهم ودهم دی ماه 1357 ، از روزهای خونین و فراموش ناشدنی در تاریخ تحولات اجتماعی مشهد است؛ زیرا دهها نفر از مبارزان مسلمان توسط نیروهای رژیم پهلوی به خاک و خون کشیده شدند. این واقعه بازتاب گسترده ای در خارج و داخل ایران داشت و ضربه های سختی به بدنه پیکر نیمه جان رژیم منحوس پهلوی گذارد.

این قسمت از مستند نگاهی دیگر، به روزهای نهم و دهم دی ماه سال 57 در شهرهای مشهد و تربت حیدریه می پردازد.

تهیه کننده :سید شجاع مرتضوی

محقق :سعید خو محمدی

تصویربردار: غلامرضا زوزنی

تدوین گر: مصطفی شیروانی

گوینده: داوود فیوزی