مسیرطلایی -فرشتگان بهمن93

اسامی برندگان مسابقه مسیرطلایی که جوایز آنها ازطرف موسسه مالی اعتباری فرشتگان بهمن93 اهدا می شود

مبلغ اهدایی

از

نام شرکت کننده

ردیف

800000ریال

مشهد

علی روحبخش

1

600000ریال

نیشابور

زهرادشتکی

2

500000ریال

مشهد

سوگندیوسفی

3

600000ریال

مشهد

عامرخادم زاده

4

1000000ریال

مشهد

فاطمه کمالی

5

900000ریال

بردسکن

حسین امینی

6

800000ریال

مشهد

فاطمه حسین زاده

7

1000000ریال

تایباد

سبحان عظیمی

8

1500000ریال

تایباد

زیورپیوسته

9

2000000ریال

مشهد

غلامرضارضایی زاده

10

600000ریال

مشهد

عاطفه دائمی

11

1000000ریال

مشهد

سیدمحمدعلی سعیدنیا

12

400000ریال

تایباد

عطامحمدکاظم زاده

13

600000ریال

تایباد

مریم شایسته

14

800000ریال

مشهد

حلیمه هوشمند

15

1500000ریال

نیشابور

مصطفی اکبری

16

500000ریال

مشهد

مهساعرفانیان

17

1000000ریال

مشهد

نسرین نجفی

18

500000ریال

مشهد

آمنه اسماعیلی

19

2000000ریال

مشهد

مروارید طائی

20

700000ریال

مشهد

روح الله کاملی

21

500000ریال

مشهد

مریم بهروزیان

22

500000ریال

مشهد

جواد جعفری زاده

23

600000ریال

مشهد

فرشته کامدین

21

1000000ریال

قوچان

اسماءقلی پور

22

 جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ
سلام من شرکت کننده اول بهمن ماه هستم مبلغ 200 تومن... س پ ۱۳۹۴/۰۶/۱ ۱۳:۰۵

س پ
سلام من شرکت کننده اول بهمن ماه هستم مبلغ 200 تومن هم برنده شدم ولی اسمم ذکر نشده
چرا؟
0 (0 آرا)
پست شده در ۱۳۹۴/۰۶/۱ ۱۳:۰۵