رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

مسیر 96 قسمت هشتم - محتوای خبر

 

 

متن خبر

مسیر 96 قسمت هشتم

بازار شعارهای نامزدهای انتخاباتی برای جلب آراء داغ است. فضای مجازی نیز برحدّت این داغی می‌افزاید. مردم انتظار شنیدن شعارهای واقعی دارند که با ارائه برنامه و پشتوانه پشتکار و تلاش برای تحقق آن همراه باشد. شعاری که با امکانات و توانایی هماهنگ نیست؛ حداقل در شرایط کنونی جامه عمل نمی‌پوشد. مناسب و بجاست نامزدهای انتخاباتی بر اساس توانایی و امکانات و سنجیده سرلوحه برنامه کاری را تعیین کنند. مردم پیرامون این موضوع سخنانی دارند. با هم می‌شنویم و مشاهده می‌کنیم عزیزانی را که در این بسته خبری از صدق دل سخن می‌گویند.