Skip to Content

مشارکت یک میلیارد ریالی خانواده درگزی در بازسازی عتبات عالیات

یک خانواده درگزی یک میلیارد ریال از مبلغ ارث پدری خود را برای بازسازی عتبات عالیات اهدا کردند.

مشارکت یک میلیارد ریالی خانواده درگزی در بازسازی عتبات عالیات

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان   درگفتگو با خبرنگارباشگاه خبرنگاران مشهد گفت: فرزندان مرحوم شیر محمد ایلخانی، که 1 میلیارد و پانصد میلیون ریال از پدر خود به ارث برده بودند، 1 میلیارد ریال برای بازسازی عتبات عالیات و 500 میلیون ریال برای کمک به نیازمندان شهرستان درگز اهدا کردند.

جعفر دهنوی افزود: وجه اهدایی به ستاد بازسازی در ساخت عتبات عالیات کاظمین به کار خواهد رفت.

او عتبات عالیات را دانشگاه انسان سازی خواند و هدف این خانواده خیر را ترویج فرهنگ ولایت مداری عنوان کرد./س

Authors: باشگاه خبرنگاران