Skip to Content

مشخص شدن سهم حساب اقتصادي روستاهاي کشور

امسال برای نخستین باردر طول تاریخ کشور حساب اقتصادی روستا مشخص شد.


به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری امروز در همایش توسعه روستایی در استانداری خراسان رضوی گفت: بر اساس این حساب اقتصادی ، سهم روستاها در تولید ناخالص داخلی کشور مشخص شده است.

سید ابوالفضل رضوی گفت: بر اساس این طرح بر مبنای سال 91 سهم حساب اقتصادی روستا از بخش های مختلف 26 درصد تولید ناخالص داخلی است.

وی افزود : باید به سمت ایجاد طرح های مشارکتی در روستاها حرکت کنیم و بر این اساس دولت طرح مشارکت مردم در راه اندازی واحدهای تولیدی مستقر در روستاها را با هدف جلب مشارکت مردمی در فعالیت های اقتصادی روستاها در دستور کار قرار داد.
رضوی ادامه داد: بر اساس این طرح در ازای 35 درصد آورده 50 خانوار روستایی؛ 65 درصد وام، در ازای 30 درصد آورده 100 خانوار روستایی 70 درصد وام، در ازای 25 درصد آورده 150 خانوار روستایی 75 درصد وام و برای 20 درصد آورده روستاهای 200 خانوار 80 درصد وام به متقاضیان پرداخت می شود.
وی اظهار کرد: کارمزد این وام ها سه درصد در سال با دو سال تنفس و اجرا و سه تا پنج سال دوره پرداختی است و وثیقه آن کارت ملی روستائیان است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با بیان اینکه سقف پرداخت این وام ها بر اساس میزان مشارکت خانوارها، متفاوت است، افزود: سقف پرداختی وام برای شرکتی با 50 خانوار یک میلیارد تومان، برای شرکتی با 100 خانوار دو میلیارد تومان، برای شرکتی با 150 خانوار سه میلیارد تومان و برای شرکتی بالاتر از 200 خانوار بدون محدودیت خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: اگر طرحی توسط شرکت های دانش بنیان ارائه شود در ازای 15 درصد آورده شرکت، 85 درصد وام پرداخت خواهد شد.
در این همایش استاندار خراسان رضوی نیز با اشاره به سخنان رییس جمهور در گفتگوی زنده تلویزیونی مبنی بر تحریک شرایط اقتصادی کشور توسط دولت گفت: پس از این سخنان رئیس جمهور، نقدینگی استان از 28 درصد به 58 درصد رسید و امیدواریم سیستم پولی و بانکی نیز خودشان را با این سیاست ها هماهنگ کنند.
رشیدیان گفت: به دنبال خوشه بندی های تولید و ایجاد صنایه کوچک در استان هستیم و باید بتوانیم از فرصت روستایی نهایت استفاده را ببریم.
وی گفت : تنها در مدت کوتاهی نزدیک به 12 میلیارد تومان پول توسط روستایان به حساب شرکت های تعاونی روستایی خراسان رضوی واریز شده است که نشان از موفقیت در جلب شمارکت مردم دارد.
وی افزود : سهم اشتغال روستایی ما در حوزه کشاورزی 22 درصد است و نرخ اشتغال بخش کشاورزی رو به کاهش است که باید در کاهش ضایعات بخش کشاورزی ،افزایش بهره وری و افزایش کیفیت تولید قدم برداریم.