Skip to Content

مشهد ميزبان سومين کنگره بين المللي «روش هاي نوين جراحي»

مشهد ميزبان سومين کنگره بين المللي «روش هاي نوين جراحي»

سومین کنگره بین المللی جراحان خراسان با عنوان «روش های نوین جراحی» با حضور متخصصان داخلی و خارجی در مشهد در حال برگزاری است.
دبیر اجرایی کنگره در حاشیه برگزاری این مراسم گفت: کنگره بین المللی جراحان خراسان رضوی، امسال برای سومین سال پیاپی با همکاری انجمن جراحان خراسان و دانشگاه علوم پزشکی مشهد و با حضور 850 جراح خراسانی، 200 مهمان از سراسر کشور و هشت مهمان خارجی در هتل همای شماره یک در حال برگزاری است.
دکتر حسین شباهنگ افزود: این کنگره با هدف معرفی تجهیزات جدید پزشکی در بحث جراحی و راه های استفاده بهتر از این تجهیزات، با مشارکت جراحان بالینی و مهندسان پزشکی از دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی مشهد، دانشگاه های علوم پزشکی و فنی مهندسی شیراز و تعدادی از دانشگاه های پزشکی و فنی مهندسی تهران برگزار شده است.
این متخصص جراحی عمومی با بیان اینکه کنگره بین المللی روش های نوین جراحی از سوم تا هفتم آذرماه ادامه دارد، گفت: در این کنگره هشت مهمان خارجی از کشورهای لبنان، فرانسه، پرتغال و مصر سخنرانی و اقدام به انجام جراحی به صورت زنده می کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: 300 مقاله به دبیرخانه کنگره بین المللی جراحان خراسان ارسال و از این تعداد حدود 80 مقاله انتخاب شده است که از میان آن ها بیش از 40 مقاله به صورت سخنرانی و 20 مقاله به صورت پوستر ارائه می شود.