سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

مشکلات ایجاد شده توسط کبوتربازها در اطراف فرودگاه - نمایشگر گزارش 5

 

 

مشکلات ایجاد شده توسط کبوتربازها در اطراف فرودگاه

برنامه تلویزیونی گزارش 5