رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

مشکلات عشایر شهرستان قوچان - محتوای خبر

 

 

متن خبر

مشکلات عشایر شهرستان قوچان

عشایر شهرستان قوچان با تولید سالیانه بیش از 800 تن انواع محصولات دامی سهم به سزایی در شکوفایی اقتصاد این شهرستان ایفا می کنند. نبود امکانات رفاهی از جمله آب شرب بهداشتی، اسکان مناسب، کمبود علوفه تا نبود بازار مناسب از جمله مشکلات عشایر شهرستان است.