رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

مصوبات 15 آبان 96 شورای اسلامی شهر مشهد - محتوای خبر

 

 

متن خبر

مصوبات 15 آبان 96 شورای اسلامی شهر مشهد

مصوبات 15 آبان 96 شورای اسلامی شهر مشهد