رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

مصوبات 8 آبان 96 شورای شهر مشهد - محتوای خبر

 

 

متن خبر

مصوبات 8 آبان 96 شورای شهر مشهد

شورای اسلامی شهر مشهد 8 آبان جلسه داشت. در این جلسه که ششمین جلسه این شورا بود در زمینه دریافت بهای خدمات در منطقه گردشگری هفت حوض، چاپ همه آگهی های مناقصه و مزایده شهرداری در روزنامه شهرآرا و حمل و نقل رایگان تماشاگران مسابقات لیگ برتری مشهد به ورزشگاه ها تصمیماتی گرفته شد.