Skip to Content

معاون وزیر نیرو: اعتبارات حفاظت از آبهای زیرزمینی هفت برابر شد

معاون وزیر نیرو: اعتبارات حفاظت از آبهای زیرزمینی هفت برابر شد

معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب گفت: اعتبارات امسال مطالعات، حفاظت و بهره برداری از آبهای زیرزمینی نسبت به پارسال هفت برابر شده است.

 

'رحیم میدانی' روز چهارشنبه در 'چهاردهمین همایش دفاتر مطالعات پایه منابع آب' با حضور مدیران و کارشناسان این بخش از سراسر کشور، در مشهد افزود: با اختصاص شش هزار میلیارد ریال، در این راستا منابع کافی در اختیار بخش مطالعات پایه منابع آب قرار خواهد گرفت و اقداماتی نظیر تکمیل شبکه های ایزومتری و نصب تجهیزات اندازه گیری شبکه های سنتی و مدرن زهکشی در دستور قرار دارد.

وی در ادامه اظهارداشت: هم اینک به لحاظ مدیریت منابع آب در دوره حساسی از تاریخ کشور به سر می بریم و ناپایداری را در وضعیت منابع آب شاهد هستیم.

معاون وزیر نیرو گفت: برای افزایش اعتبارات مطالعات و حفاظت از بهره برداری آبهای زیرزمینی تاکنون پیگیریها و فعالیتهای زیادی انجام شده است.

وی افزود: تاکنون اقدامات زیادی در حوزه مطالعات پایه منابع آب صورت گرفته اما تدوین نشدن برنامه عملیاتی از آسیبهای فعالیتهای گذشته بوده زیرا برای ارائه کارنامه باید شاخصهای عملیاتی را ارائه دهیم.

میدانی گفت: امروز مدیریت آب در تلاش است که به دقت و با استفاده از نظر اندیشمندان و صاحبنظران چالشهای امور آب کشور را شناسایی و بررسی کند.

وی ادامه داد: اگر امروز کارنامه آب کشور قابل قبول نیست همه مقصر هستند زیرا مدیریت آب تنها به یک نهاد و بخش خلاصه نمی شود هر چند که دغدغه اصلی را وزارت نیرو دارد و این وزراتخانه علمدار این بخش است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب افزود: بدون پایداری منابع آب توسعه کشور میسر نیست لذا حوزه آب در قالب برنامه ششم توسعه باید به عنوان موضوع خاص مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: برنامه های بخش مطالعات پایه منابع آب کشور باید از فعالیتهای شرطی و کلیشه ای مانند محدود شدن به گزارش باران، روان آب، تبخیر و دما خارج شده و به دنبال تحلیلها و ارزیابیها باشیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی نیز در خصوص همایش دفاتر مطالعات پایه منابع آب گفت: این همایش با حضور افزون بر 70 نفر از مدیران و کارشناسان 31 استان کشور به مدت دو روز ادامه دارد.

'محمدحسین جعفری' هدف همایش را هماهنگی و انسجام بیشتر برای ارائه اطلاعات دقیق و به موقع در حوزه منابع پایه آب در سطح کشور ذکر و بیان کرد: انجام هر تصمیم درست مسلتزم دریافت اطلاعات و داده های صحیح است.

وی بررسی و تحلیل منابع آبهای زیرزمینی، منابع آبهای سطحی و تلفیق و بیلان منابع آب کشور در قالب کارگاههای تخصصی را از محورهای مهم این همایش عنوان کرد.