رونق تولید ملی | دوشنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۸

معرفی برگزیدگان جشنواره رسانه‌ای ابوذر در مشهد - محتوای خبر

 

 

متن خبر

معرفی برگزیدگان جشنواره رسانه‌ای ابوذر در مشهد

چهارمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر خراسان رضوی با آثار برتر و برگزیده در مشهد به پایان رسید.

 
با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار و مدیر کل صدا و سیمای خراســان رضوی و جمعی از مسئولان ارشد و فعالان رسانه ای استان چهارمین جشنواره رسانه ای ابوذر بــه کار خود پایــان داد و از برگزیدگان جشنواره تجلیل به عمل آمد. وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اسلامی در آیین اختتامیه این جشنواره گفت: نظام رسانه ای از تک رسانه ای به چند رسانه ای تغییر یافته و این نظام از مخاطب محور به سمت کاربرمحور حرکت کرده است؛ بنابراین باید نظام رسانه ای را به رسمیت بشناسیم و آن را مدیریت کنیم. سیدعباس صالحی با اشــاره به اینکه جریان رسانه ای کشــور پایگاه مهمی برای روزآمدی و ممکن کردن ناممکن هاســت، افزود: رسانه ما باید در فضای کشــور جنگ روانی دشمنان را خنثی کند و نظام شبکه های آنها را مختل نماید. وی اظهار کرد: برگزاری این جشــنواره فرصتی ایجاد کرده اســت تا علاوه بر توجه به موضوعات ملی، منطقه ای و استانی، استعدادها کشــف شــود و تجمیعی از مطالب خوب در موضوعات ملی و استانی صورت گیرد.  وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی افزود: خراسان رضوی به عنوان دومین قطب رسانه ای کشور ســابقه طولانی در این فضا داشته است. از ۲۰ هزار اثر ارسالی به جشنواره رسانه ای ابوذر بیش از ۲ هزار اثر از خراسان رضوی بوده است و این نشان دهنده حضور فعال این استان در عرصه رسانه است. صالحی اســتفاده درست از رســانه را موجب هموار شدن مسیر توسعه منطقه ای عنوان کرد و گفت: نظام رسانه در دهه های اخیر تغییرات قابل توجهی داشــته اســت از جمله در حوزه تکنولوژی ســخت افزارانه تغییرات گسترده ای صورت گرفته است.
محسن نصر پور مدیر کل صدا و سیما و رئیس جشنواره رسانه ای ابوذر خراسان رضوی در این مراسم گفت: این جشنواره بستری برای شناسایی نخبگان در عرصه رسانه است و محصولات جشــنواره ابــوذر باید در جهت معرفی ارزشهای اصیل انقلاب و اسلام باشد و خروجی جشنواره هم باید منجر به تولید اخلاق در جامعه شود. محســن نصرپور افزود: با گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و در گام دوم انقلاب شاهد تثبیت نظام اسلامی با محوریت ولایت فقیه هستیم که برکات مهمی در عرصه های مختلف داشته است. وی اضافه کرد: دشــمنان با تهاجم گســترده فرهنگی و جنگ نرم در فکر تضعیف پایه های نظام هستند و در این مصاف رسانه های انقلابی بــرای تحقق آرمانهای انقلاب و حرکت به سمت تمدن نوین اســلامی از جایگاه مهمی برخوردار هستند؛ بنابراین چهارمین جشنواره ابوذر با هدف هم افزایی هرچه بیشتر رسانه های انقلابی این اســتان برنامه ریزی و برگزار شده است. رئیس جشنواره رسانه ای ابوذر خراسان رضوی گفت: رســانه ها سهم قابل توجهی در تغییرات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هر جامعه ای دارند و این گونه جشنواره ها منجر به جریان سازی و مهندسی پیام و معرفی فعالان این عرصه میشود. نصرپور افزود: شرکت کنندگان و برگزیدگان این جشــنواره نباید پس از اتمام جشنواره به حال خود رها شوند و جشنواره باید شروع حرکتی برای کمک به ارتقای علمی این افراد باشد.  
دبیر اجرایی این جشــنواره نیز گفت: دو هزار و ۳۸۴ اثر رسانه ای به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که ۶۲ درصد آثار مربوط به فعالان رسانه ای مشهد و بقیه مربوط به فعالان سایر نقاط استان خراسان رضوی بود. سیدناصر نعمتی افزود: از بین آثار ارسالی هزار و ۹۲۰ اثر از رســانه های رســمی و ۴۶۴ اثر از رســانه های غیر رســمی بودند. وی ادامه داد: جشــنواره ابوذر جشــنواره ای موضوعی است که امســال موضوعاتی چون گام دوم انقلاب، فرهنگ میزبانی و فرهنگ شــهروندی، رونق تولید، مشارکت سیاسی و آسیب های اجتماعی از محورهای این جشنواره بود.
در اختتامیه چهارمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی موفق شد در 6 بخش به شرح زیر حائز رتبه‌های برتر شود:
در بخش عکس
نفر اول سجاد جوان از باشگاه خبرنگاران جوان، نفر سوم جواد قنبری از خبرگزاری صداوسیما
در بخش گزارش تصویری
نفر اول مریم تکافی از خبرگزاری صداوسیما، نفر سوم فرشید عبدی از خبرگزاری صداوسیما، شایسته تقدیر سمانه علی اکبری از خبرگزاری صداوسیما
در بخش گزارش رادیویی
نفر اول اعظم فریدونی مقدم از خبرگزاری صداوسیما، نفر دوم سارا اکبری از صدای خراسان رضوی، نفر سوم حسین شجاع از رادیو زیارت 
شایسته تقدیر آریا فکور از رادیو زیارت
در بخش پادکست
نفر اول امیررضا رئوف از رادیو زیارت، نفر دوم مرضیه رحیمی از صدای خراسان رضوی
در بخش آثار رادیویی
نفر اول رضا سلیمانی از صدای خراسان رضوی، نفر دوم حبیب شهسوارپور از صدای خراسان رضوی، نفر سوم سیده زهرا حسینی از صدای خراسان رضوی
همچنین تقدیر ویژه هیأت داوران به ابوالفضل حاجتمند به‌خاطر فیلم سینمایی مدیترانه با موضوع شهدای مدافع حرم تعلق گرفت.