Skip to Content

ممانعت شورای شهر مشهد از تغییر کاربری «کوهستان پارک»

شورای شهر مشهد، با تمام توان از تغییر کاربری «کوهستان پارک شادی» جلوگیری می‌ کند.

ممانعت شورای شهر مشهد از تغییر کاربری «کوهستان پارک»

به گزارش خبرنگار خراسان رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، امروز با بیان این مطلب، اظهارداشت: مجموعه «کوهستان پارک» متعلق به مردم و زائران است و سالهاست که مردم اوقات فراغت خود را در آن می‌ گذراندند، بنابراین شهرداری و شورای شهر با مرتفع‌ سازی در این مکان تفریحی مخالف است.

ابوالفضل انتظاری‌ هروی با بیان این مطلب که تصمیم سازی درباره تغییر کاربری کوهستان پارک مشهد بر عهده «کمیسیون ماده 5» است، خاطرنشان کرد: ریاست کمیسیون ماده 5 طبق قانون شهرداری، بر‌عهده استاندار است و باید در آنجا تلاش شود تا این فضا برای مردم باقی بماند.

انتظاری‌ هروی افزود: شورای شهر مشهد نیز تلاش خواهد کرد که این تغییر کاربری شکل نگیرد و این پارک برای استفاده عموم باقی بماند.

وی با بیان اینکه سرانه فضای شهر مشهد در حال حاضر 2 متر افزایش یافته و به 6 میلیون متر مربع رسیده است، اظهار کرد: هزار و 800 سرپرست خانوار در فضای سبز و فعالیت‌ هایی از این دست در شهر مشهد مشغول به‌ کار هستند و این موضوع سبب ایجاد سرمایه اجتماعی برای این شهر شده است.