رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۸

مهلت یک هفته ای به شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی برای حل مشکل کشف رود - محتوای خبر

 

 

متن خبر

مهلت یک هفته ای به شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی برای حل مشکل کشف رود

مهلت یک هفته ای به شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی برای حل مشکل کشف رود